推荐:Q6600/8G内存/500g硬盘/10T流量/100M端口/QuadraNet

2015年10月3日08:15:02推荐:Q6600/8G内存/500g硬盘/10T流量/100M端口/QuadraNet已关闭评论

QuadraNet家的服务器其实相对来说价格还是挺贵的,起码我是很少看见他们家的服务器有多便宜。犹豫QuadraNet洛杉矶机房本身的地位位置再加上有针对亚洲的优化线路,同时又有一批老外的追捧,所以不管是国内还是国外QuadraNet目前都是非常热门的机房。官方目前有2款特价的服务器,有长期使用需求的可以现在拿下,毕竟这种靠谱的还便宜的货少见。虽然说配置不咋地,但是对于一般需求来说已经足够了。

推荐:Q6600/8G内存/500g硬盘/10T流量/100M端口/QuadraNet

Core2Duo

 • 4GB RAM
 • Intel Core2Duo E2200 Dual Core – 2.20Ghz, 1M Cache, 800FSB
 • 500GB SATA 7,200RPM HDD
 • 10TB traffic
 • 100Mbps uplink
 • /29 IPv4
 • /64 IPv6
 • KVM over IP, Remote Power Control
 • $39/month
 • Order here
Core2Quad

 • 8GB RAM
 • Intel Core2Quad Q6600 Quad Core – 2.4Ghz, 8M Cache, 1066FSB
 • 500GB SATA 7,200RPM HDD
 • 10TB traffic
 • 100Mbps uplink
 • /29 IPv4
 • /64 IPv6
 • KVM over IP, Remote Power Control
 • $49/month
 • Order here“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw