QuadraNet-$39/Q9300/8g内存/1T硬盘/15T流量/5IPv4/洛杉矶

2017年7月15日07:54:28QuadraNet-$39/Q9300/8g内存/1T硬盘/15T流量/5IPv4/洛杉矶已关闭评论
QuadraNet时不时出来露个脸,弄个破烂出来,按照他们的意思这是超级低价的服务器了(因为QuadraNet官方网站上面的服务器的价格都特么贼贵),有兴趣来看看这款特级服务器:Q9300的CPU,8G内存,1T硬盘,15T流量,100M端口,洛杉矶;允许升级端口到1000M、添加亚洲优化网络、加硬raid等,当然这些是要花钱的。个人觉着如果买来做些个低负载的工作也还是凑合的,如果要求较高这款服务器我个人就不太推荐了。
 QuadraNet-$39/Q9300/8g内存/1T硬盘/15T流量/5IPv4/洛杉矶
 • Core2Quad Q9300 Dedicated Server Special
 • 内存:8GB
 • CPU:Intel Core2Quad Q9300 Quad Core 2.5Ghz, 6M Cache, 1333FSB
 • 硬盘:1TB SATA 7,200RPM Enterprise HDD
 • 流量:15TB traffic
 • 带宽:100Mbps uplink
 • IPv4:/29 IPv4
 • IPv6:/64 IPv6
 • KVM over IP, Remote Power Control
 • 价格: $39/月
 • 购买链接

 

QuadraNet, Inc Datacenter, Los Angeles, CA, USA
Test IPv4: 198.55.111.5
Test IPv4 Asia-optimized: 204.152.218.25
Test IPv6: 2607:fcd0:0:a::2
QuadraNet, Inc Datacenter, Dallas, TX, USA
Test IPv4: 96.44.142.2
Test IPv6: 2607:fcd0:daaa:daaa:daaa:daaa:daaa:daaa
QuadraNet, Inc Datacenter, Miami, FL, USA
Test IPv4: 173.44.32.10
Test IPv6: 2607:ff48:0:a:b:c:d:666“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw