filemedia-10.47欧/KVM/512m内存/20g硬盘/1T流量/G口

2014年7月9日22:23:37filemedia-10.47欧/KVM/512m内存/20g硬盘/1T流量/G口已关闭评论874

filemedia-10.47欧/KVM/512m内存/20g硬盘/1T流量/G口
filemedia这货在2008年就开始运作VPS,提供以德国数据中心为主的VPS(Global Switch机房),还有法国数据中心,母鸡端口1000M,目前分HDD和SSD硬盘,基于KVM虚拟。当前不知道是抽了什么疯开始搞2.5折促销,买VPS免费送备份空间,这说明官方自己是不给免费备份的。这家有个特色就是有自己的内部网络,就想buyvm家一样,同样还提供snapshot快照功能!2.5折优惠码:FKNK3PNK03 www.filemedia.de

DE/FRA: http://lg.fra.de.filemedia.net
DE/NUE: http://lg.nue.de.filemedia.net

CLOUDVM HDD 20

20 GB HDD S"不可描述"age
512 MB DDR3 RAM
1 vCPU Core
100 vCPU Power
20 GB Backup S"不可描述"age
Public/Internal Network
1 TB Public Traffic @ 1 Gbit/s
1x IPv4 Address
10x IPv6 Address
年付10.47欧元
购买链接

CLOUDVM HDD 40

40 GB HDD S"不可描述"age
1024 MB DDR3 RAM
2 vCPU Core
200 vCPU Power
40 GB Backup S"不可描述"age
Public/Internal Network
2 TB Public Traffic @ 1 Gbit/s
1x IPv4 Address
10x IPv6 Address
年付20.97欧元
购买链接

CLOUDVM SSD 10

10 GB SSD S"不可描述"age
512 MB DDR3 RAM
1 vCPU Core
100 vCPU Power
10 GB Backup S"不可描述"age
Public/Internal Network
1 TB Public Traffic @ 1 Gbit/s
1x IPv4 Address
10x IPv6 Address
年付11.97欧元
购买链接

CLOUDVM SSD 20

20 GB SSD S"不可描述"age
1024 MB DDR3 RAM
2 vCPU Core
200 vCPU Power
20 GB Backup S"不可描述"age
Public/Internal Network
2 TB Public Traffic @ 1 Gbit/s
1x IPv4 Address
10x IPv6 Address
年付23.97欧元
购买链接
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw