123systems-5美元/年付-128M内存VPS-更多便宜配置

优惠码123systems-5美元/年付-128M内存VPS-更多便宜配置已关闭评论

123systems-5美元/年付-128M内存VPS-更多便宜配置
123systems发来促销邮件,他们家的达拉斯机房的貌似永远都不缺货,这次放出来了5美元年付的,之前一段时间是没货的,而且目前官方已经去掉这个款选项了只有直接购买链接,还是那句话:玩个科学上网什么的也好,做个小站也行,稳定性还成,别期望过高,一分钱一分货!提醒下,8折终身优惠码:zhujiceping.

2GB OpenVZ

 • 2GB RAM
 • 2GB vSwap
 • 4 CPU cores
 • 35GB disk space
 • 3TB bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4 address
 • OpenVZ/SolusVM
 • All locations
 • $5/month – 购买链接
 • $30/year – 购买链接
128MB OpenVZ

 • 128MB RAM
 • 128MB Swap
 • 1 CPU core
 • 5GB disk space
 • 350GB bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4 address
 • Xen/SolusVM
 • Chicago, IL only!
 • $5/year – 购买链接
256MB OpenVZ

 • 256MB RAM
 • 256MB Swap
 • 2 CPU cores
 • 10GB disk space
 • 500GB bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4 address
 • Xen/SolusVM
 • All locations
 • $9/year – 购买链接
512MB OpenVZ

 • 512MB RAM
 • 512MB vSwap
 • 2 CPU cores
 • 20GB Disk
 • 1TB Bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4 address
 • OpenVZ/SolusVM
 • All locations
 • $14/year – 购买链接

本站QQ群:806964688,点击加入,联系站长:QQ3374457177