Namecheap-全新上马服务器/E3-1240v3/低至99美元/凤凰城

2014年4月12日22:03:39Namecheap-全新上马服务器/E3-1240v3/低至99美元/凤凰城已关闭评论998

Namecheap-全新上马服务器/E3-1240v3/低至99美元/凤凰城
今天收到消息:Namecheap全面更新了其服务器服务,最低配置的服务器为99美元,最低配置的CPU为Xeon E3-1240 v3,最低内存为8G,最小硬盘1T(或者120G SSD),最低流量20T每个月,标配网络为3 x 1 Gbps,免费IPMI,数据中心为亚利桑那州的凤凰城。个人觉得namecheap本身技术实力不错,售后服务还是很给力的,数据中心选西海岸,价格也不贵,所以namecheap的服务器是大家一个新的不错的选择。围观官方:www.namecheap.com

Single CPU, Multiple Cores (Intel Xeon E3)

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
Xeon E3-1240 v3 8 G 1 T 20 T $99  链接
Xeon E3-1240 v3 16 G 2*1 T 20 T $129  链接
Xeon E3-1240 v3 8 G 120 G SSD 20 T $109  链接
Xeon E3-1240 v3 16 G 2*120 G SSD 20 T $149  链接
Xeon E3-1270 v3 8 G 1 T 20 T $159  链接
Xeon E3-1270 v3 16 G 2*1 T 20 T $169  链接
Xeon E3-1270 v3 8 G 120 G SSD 20 T $169  链接
Xeon E3-1270 v3 16 G 2*120 G SSD 20 T $189  链接

Multiple CPUs, Multiple Cores (Intel Xeon E5)

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
Xeon E5-2609 v2 16 G 1 T 20 T $229  链接
Xeon E5-2609 v2 32 G 2*1 T 20 T $269  链接
Xeon E5-2609 v2 16 G 240 G SSD 20 T $249  链接
Xeon E5-2609 v2 32 G 2*240 G SSD 20 T $289  链接
Xeon E5-2609 v2 32 G 2 x 1 T 20 T $329  链接
Xeon E5-2609 v2 64 G 4*1 T 20 T $429  链接
Xeon E5-2609 v2 32 G 2 x 240 G SSD 20 T $349  链接
Xeon E5-2609 v2 64 G 4 x 240 G SSD 20 T $449  链接“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw