Ramnode-全场6折优惠码/KVM可Windows

2014年4月1日00:01:26Ramnode-全场6折优惠码/KVM可Windows已关闭评论1,245

Ramnode-全场6折优惠码/KVM可Windows
Ramnode家的最高优惠神马又一次出现了,六折优惠码:SRSLY40,使用该优惠码可以购买ramnode家任何一款产品享受终身6折,不管是月付还是年付。顺带说下:ramnode的KVM是支持Windows的,在solusvm面板里面自己去安装即可。关于ramnode目前的口碑是非常好的,至于说做网站效果如何的话你看看你现在浏览的网站就知道了,主机测评目前正放在ramnode家!

OpenVZ SSD VPS Plans

128MB SVZ

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 10G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $14.40/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

OpenVZ SSD-Cached VPS Plans

128MB CVZ-E5

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 50G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $14.40/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------
KVM SSD VPS Plans

256MB SKVM

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 5G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.60/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------

KVM SSD-Cached VPS Plans

256MB CKVM-E5

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 20G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.60/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

亚特兰大:

IPv4: 199.241.28.6
IPv6: 2604:180::7a1c:3cd1
http://test.atl.ramnode.com/100MB.test

西雅图:
IPv4: 192.249.60.11
IPv6: 2604:180:1::15b9:3c04
DDoS-Filtered IPV4: 192.184.93.5
http://test.sea.ramnode.com/100MB.test

荷兰:
IPv4: 176.56.238.3
IPv6: 2a00:d880:3:1::787:d6bd
http://test.nl.ramnode.com/100MB.test
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw