123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

2014年3月29日20:53:29123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评已关闭评论927

123systems昨天新上了洛杉矶、新泽西、芝加哥3个数据中心的OVZ VPS,鉴于以前大家的认识都说他们家的虽然稳定但是超的比较严重,这里我来给大家放个简单的新母鸡的测评,昨天开始已经有人入住了,到目前不知道具体有多少折腾帝,反正数据大致这样,各位看官自己斟酌吧。有兴趣看促销:123systems-$30年/4核/2g内存/35g硬盘/3T流量/4数据中心

Top:
123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

内存:
123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

CPU: E3-1270V2 给了2核
123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

硬盘:
123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

下载,妥妥的G口范儿:
123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

硬盘I/O测试,这几次测试在5分钟内测试完成
123systems-洛杉矶数据中心VPS简单测评

root@123system:~# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 60
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping : 3
cpu MHz : 3491.914
cache size : 8192 KB
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm arat epb xsaveopt pln pts dts
bogomips : 6983.82
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 60
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping : 3
cpu MHz : 3491.914
cache size : 8192 KB
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm arat epb xsaveopt pln pts dts
bogomips : 6983.82
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw