vpsace-$4.75/Kvm/1g内存/25g硬盘/1.5T流量/额外IP$0.25/个

2014年3月6日21:59:45vpsace-$4.75/Kvm/1g内存/25g硬盘/1.5T流量/额外IP$0.25/个已关闭评论

vpsace成立于2011年,很多人说他们与colocrossing有着说不清道不明的关系,这点起码也可以从侧边反应说跑路的几率基本不大。首次出现在主机测评是去年4月23日,个人觉得性价比还算可以的,可以入手!母鸡情况:Intel Xeon E3-1240v2的U, 32 G内存, 4×1 TB SATA (WD RE4) 硬盘, LSI Hardware RAID10 and BBU 配个120 GB Intel 520 Series SSD 做cache

纽约 http://162.218.90.152/100mb.bin 芝加哥 http://162.221.178.111/100mb.bin 洛杉矶 http://162.221.180.4/100mb.bin

vpsace-$4.75/Kvm/1g内存/25g硬盘/1.5T流量/额外IP$0.25/个

512MB KVM

 • 512M内存
 • 1 CPU Core
 • 10G 硬盘
 • 1000G 流量
 • 100Mbps 端口
 • 2x IPv4
 • KVM/SolusVM
 • $3.15/month
 • 购买链接
1G KVM

 • 1G内存
 • 2 CPU Cores
 • 25G 硬盘
 • 1500G 流量
 • 100Mbps 端口
 • 1x IPv4
 • KVM/SolusVM
 • $4.75/month
 • 购买链接
1G OpenVZ

 • 1G内存
 • 1G vSwap
 • 共享CPU
 • 75G 硬盘
 • 1500G 流量
 • 100Mbps 端口
 • 4x IPv4
 • OpenVZ/SolusVM
 • $4.75/month
 • 购买链接
2G OpenVZ

 • 2G内存
 • 2G vSwap
 • 共享CPU
 • 100G 硬盘
 • 2000G 流量
 • 100Mbps 端口
 • 4x IPv4
 • OpenVZ/SolusVM
 • $6.25/month
 • 购买链接“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw