maximumvps-8.5$/年/KVM/64m内存/5g硬盘/56g流量/G口

2013年12月31日23:48:45maximumvps-8.5$/年/KVM/64m内存/5g硬盘/56g流量/G口已关闭评论

maximumvps-8.5$/年/KVM/64m内存/5g硬盘/56g流量/G口

Maximumvps 在新年到来之前发布了他们的优惠促销,64M内存的KVM地址年付8.5美元,仅限linux系统,而且还是G口,看起来性价比还是可以的,对于玩玩博客、科学上网还是很合算的!大家购买之前请务必查看一下TOS: http://maximumvps.net/clients/aup.php

服务器配置:Dual L5420, 16GB RAM, 4 x 1TB WD RE drives, Adaptec 4305 RAID with BBU,不允许:camfrog, virtual currency mining, TOR exit nodes. Full AUP here.测试IP;162.216.225.36 下载测速:http://lg.maximumvps.net/1024MB.test

KVM64, $1.37/month || $8.50/year (order)

 • 1 Core
 • 64 MB RAM
 • 5 GB HDD
 • 56 GB Traffic
 • 1 Gbps Port
 • 1 IPv4 address
 • IPv6 on request
 • RDNS on request

KVM128, $2.74/month (order)

 • 1 Core
 • 128 MB RAM
 • 10 GB HDD
 • 128 GB Traffic
 • 1 Gbps Port
 • 1 IPv4 address
 • IPv6 on request
 • RDNS on request

KVM256, $4.11/month (order)

 • 2 Cores
 • 256 MB RAM
 • 15 GB HDD
 • 256 GB Traffic
 • 1 Gbps Port
 • 1 IPv4 address
 • IPv6 on request
 • RDNS on request

KVM512, $7.00/month (order)

 • 4 Cores
 • 512 MB RAM
 • 25 GB HDD
 • 512 GB Traffic
 • 1 Gbps Port
 • 2 IPv4 addresses
 • IPv6 on request
 • RDNS on request“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw