Ramnode-新年优惠/VPS全站5.5折(已经过期)

2013年12月29日15:49:44Ramnode-新年优惠/VPS全站5.5折(已经过期)已关闭评论

Ramnode-新年优惠/VPS全站5.5折(已经过期)
Ramnode,发布了2014年新年5.5折VPS优惠码:NEWYEAR45,终身的!亚特兰大、西雅图、荷兰,这3个数据中心都是G口接入,其中西雅图的提供收费DDOS服务!凡是带有“SSD-Cached VPS”字样的均是E5的大U,凡是带有“V2”的也都是E5的大U(SSD"不可描述"倍)!

OpenVZ SSD VPS Plans

128MB SVZ

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 10G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $13.2/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

OpenVZ SSD-Cached VPS Plans

128MB CVZ-E5

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 50G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $13.2/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------
KVM SSD VPS Plans

256MB SKVM

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 5G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.30/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------

KVM SSD-Cached VPS Plans

256MB CKVM-E5

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 20G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.30/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

亚特兰大:

IPv4: 199.241.28.6
IPv6: 2604:180::7a1c:3cd1
http://test.atl.ramnode.com/100MB.test

西雅图:
IPv4: 192.249.60.11
IPv6: 2604:180:1::15b9:3c04
DDoS-Filtered IPV4: 192.184.93.5
http://test.sea.ramnode.com/100MB.test

荷兰:
IPv4: 176.56.238.3
IPv6: 2a00:d880:3:1::787:d6bd
http://test.nl.ramnode.com/100MB.test
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw