ramnode-6.2折/VPS/三数据中心/免费DNS服务

2013年12月11日08:32:00ramnode-6.2折/VPS/三数据中心/免费DNS服务已关闭评论 1,365

各位ramnode的粉丝,ramnode家的VPS开始促销啦,6.2折优惠码:38RLY ,VPS特征:G口,solusvm面板,自动备份,实时开通,西雅图的VPS还可以提供收费式DDOS防护,ramnode开始提供免费的DNS hosting服务。本文下面紧列出基于openvz和KVM虚拟的VPS的最小款,点击链接可以进入相应列表选择更大配置。

ramnode-6.2折/VPS/三数据中心/免费DNS服务

OpenVZ SSD VPS Plans

128MB SVZ

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 10G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $15.60/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

OpenVZ SSD-Cached VPS Plans

128MB CVZ-E5

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 50G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $15.60/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------
KVM SSD VPS Plans

256MB SKVM

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 5G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.90/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------

KVM SSD-Cached VPS Plans

256MB CKVM-E5

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 20G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.90/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

亚特兰大:

IPv4: 199.241.28.6
IPv6: 2604:180::7a1c:3cd1
http://test.atl..com/100MB.test

西雅图:
IPv4: 192.249.60.11
IPv6: 2604:180:1::15b9:3c04
DDoS-Filtered IPV4: 192.184.93.5
http://test.sea..com/100MB.test

荷兰:
IPv4: 176.56.238.3
IPv6: 2a00:d880:3:1::787:d6bd
http://test.nl..com/100MB.test


本站不对信息的真伪做任何的保障,请自行甄别,自负责任。
联系站长:mail (at) zhujiceping.com
隔壁有群:https://t.me/joinchat/g3AcB16RgV1lZmVh