Ramnode-黑色星期五5.8折最高优惠

2013年11月29日15:28:00Ramnode-黑色星期五5.8折最高优惠已关闭评论

Ramnode-黑色星期五5.8折最高优惠
ramnode发布黑色星期五5.8折优惠促销码:BLACK42 这个优惠码是ramnode到目前为止出现过的优惠码里面最高的优惠了。本周有效!

OpenVZ SSD VPS Plans

128MB SVZ

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 10G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $15.60/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

OpenVZ SSD-Cached VPS Plans

128MB CVZ-E5

 • 内存: 128MB
 • VSwap: 128MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 50G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 500G 流量

Price: $24.00/yr $15.60/yr - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------
KVM SSD VPS Plans

256MB SKVM

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 3.3GHz+
 • 5G RAID10 SSD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.90/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰
------------------------------------------------------

KVM SSD-Cached VPS Plans

256MB CKVM-E5

 • 内存: 256MB
 • CPU内核: 1 @ 2.3GHz+
 • 20G RAID10 SSD-Cached HDD硬盘
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • 1000G 流量

Price: $6.00/mo $3.90/mo - 购买(更大配置): 亚特兰大 | 西雅图 | 荷兰

亚特兰大:

IPv4: 199.241.28.6
IPv6: 2604:180::7a1c:3cd1
http://test.atl.ramnode.com/100MB.test

西雅图:
IPv4: 192.249.60.11
IPv6: 2604:180:1::15b9:3c04
DDoS-Filtered IPV4: 192.184.93.5
http://test.sea.ramnode.com/100MB.test

荷兰:
IPv4: 176.56.238.3
IPv6: 2a00:d880:3:1::787:d6bd
http://test.nl.ramnode.com/100MB.test
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw