hmbcloud:搬瓦工同款(三网)1Gbps cn2 gia网络,$90/年,1G内存/1核/10gSSD/1T流量

2021年9月30日10:04:54hmbcloud:搬瓦工同款(三网)1Gbps cn2 gia网络,$90/年,1G内存/1核/10gSSD/1T流量已关闭评论1,079

hmbcloud半月湾),这家做IPLC起家的商家当前对自己的洛杉矶DC5机房的cn2 gia vps升级带宽到了1Gbps,当前还提供9折优惠,年付仅需90美元。此款cn2 gia vps与搬瓦工最低配的美国 cn2 gia vps完全相同,搬瓦工年付为170美元,有兴趣的可以自行对比一下!

hmbcloud:搬瓦工同款(三网)1Gbps cn2 gia网络,$90/年,1G内存/1核/10gSSD/1T流量

 

 

官方网站https://hmbcloud.com

支持PayPal、支付宝等多种付款方式!

 

  • 洛杉矶三网CN2 GIA VPS
  • 内存:1G
  • CPU:1核
  • 硬盘:10G SSD
  • 流量:1T/月
  • 带宽:1Gbps
  • 优惠码:DC5-1Gbps
  • 价格:90美元/年
  • 购买链接

 

 

其他VPS介绍

香港BGP线路VPS:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=12

日本CN2 VPS:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=11

韩国NAT VPS(cn2 gia):https://hmbcloud.com/cart.php?gid=16

 

IPLC介绍:

北上广-北京、上海、广州,后面对接IPLC的出口地

广州移动-香港:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=18

北上广-香港:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=14

北上广-日本:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=15

上海-日本-NAT:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=7

上海Azure 10Gbps转发:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=4

北上广-韩国:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=19

北上广-俄罗斯:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=20

北上广-美国:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=21

北上广-新加坡:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=22

北上广-印度:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=23

北上广-德国:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=24

北上广-台湾:https://hmbcloud.com/cart.php?gid=27

 

一些测评:

美国 cn2 gia:https://www.zhujiceping.com/43078.html

上海-日本-NAT:https://www.zhujiceping.com/43542.html

韩国 NAT(cn2 gia):https://www.zhujiceping.com/43267.html

日本 cn2 gia :https://www.zhujiceping.com/43120.html

香港BGP:https://www.zhujiceping.com/43099.html
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw