servgrid-1g内存KVM/20gSSD/2T流量/月付8刀

2013年8月24日12:41:55优惠码servgrid-1g内存KVM/20gSSD/2T流量/月付8刀已关闭评论

主机测评2天前发布过“servgrid-512M内存KVM/10gSSD/250g流量/月付6.74美元”,今天看到官方发布新的限额促销,价格5折之后流量"不可描述"倍,据说只有10个名额,索取方式请邮件sales@servgrid.com。有兴趣的朋友可以先下单然后发送邮件要求修改价格,或者直接在后台tickets搞定。测试IP:67.210224.2 下载测速:https://www.servgrid.com/test1000.bin 数据中心:美国 弗吉尼亚

servgrid-1g内存KVM/20gSSD/2T流量/月付8刀

围观官方:www.servgrid.com
Cloud #1
• CPU Cores: 1
• RAM: 512MB
• S"不可描述"age: 10GB SSD
• Bandwidth: 1000GB
• $5.00

Cloud #2
• CPU Cores: 1
• RAM: 1GB
• S"不可描述"age: 20GB SSD
• Bandwidth: 2000GB
• $8.00

Cloud #3
• CPU Cores: 1
• RAM: 2GB
• S"不可描述"age: 30GB SSD
• Bandwidth: 3000 GB
• $12

Cloud #4
• CPU Cores: 2
• RAM: 2GB
• S"不可描述"age: 40GB SSD
• Bandwidth: 4000 GB
• $15
“主机测评”QQ群 - 118600760,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=xwRL3N0v