ssdvps-2g内存/40gSSD/3t流量/洛杉矶/月付7刀

2013年7月31日09:03:08优惠码ssdvps-2g内存/40gSSD/3t流量/洛杉矶/月付7刀已关闭评论

ssdvps-2g内存/40gSSD/3t流量/洛杉矶/月付7刀
数据中心:ColoCrossing(QuadraNet的洛杉矶数据中心)测试IP: 198.46.144.234 下载测试: https://panel.ssdvps.com:5656/100mb.bin。如果你购买的是1G款的VPS需要购买IPV4的话是1个0.5美元/月,如果购买的是2G内存的VPS,IPV4的价格降到0.35美元。3天退款保障,服务器配置: Intel Xeon E3-1240v2 Quad Core CPU, 4x 480 GB Intel 520 Series SSD and a LSI 9260-4i with BBU providing hardware RAID 10.

VPS – 1 GB RAM VPS

 • Equal Share CPU
 • 1024MB RAM
 • 1024MB vSwap
 • 30GB SSD RAID10 Diskspace
 • 2000GB Bandwidth
 • 100Mbps Port Speed
 • 1 IPv4 Address
 • OpenVZ/SolusVM
 • Coupon: LEB1GB50
 • $5.00/Month | Order Link
VPS – 2 GB RAM VPS

 • Equal Share CPU
 • 2048MB RAM
 • 2048MB vSwap
 • 40GB SSD RAID10 Diskspace
 • 3000GB Bandwidth
 • 100Mbps Port Speed
 • 1 IPv4 Address
 • OpenVZ/SolusVM
 • Coupon: LEB2GB65
 • $7.00/Month | Order Link
“主机测评”QQ群 - 118600760,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=xwRL3N0v