SimpleNode-1g内存KVM VPS/G口/7刀每月

2013年7月18日09:16:19优惠码SimpleNode-1g内存KVM VPS/G口/7刀每月已关闭评论

SimpleNode-1g内存KVM VPS/G口/7刀每月
SimpleNode成功作为商业化运作已经超过了一年,网友反映服务器相当稳定,基于其性价比以及口碑这里推荐下。接下来介绍位于达拉斯的两款KVM: IPv4: 23.29.127.98 下载测速http://lg.simpleno.de/1GB.test 当前VPS母鸡配置:E3-1230v2 CPU ,4x 500GB WD RE4 drives(RAID10)。关于服务器在线状态可以在https://simplenode.co/status/查询,我注意到有台母鸡已经在线340天了!

SuperKVM 512MB

 • 512MB RAM
 • 1 CPU Core
 • 15GB Diskspace
 • 500GB Bandwidth
 • 1Gbit Shared Port
 • 1 IPv4 Address
 • KVM/SolusVM
 • $4.00/ Month | Order Link
SuperKVM 1024MB

 • 1024MB RAM
 • 2 CPU Cores
 • 30GB Diskspace
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbit Shared Port
 • 1 IPv4 Address
 • KVM/SolusVM
 • $7.00/ Month | Order Link
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw