shardhost-256M/512M/1G内存KVM年付9/18/30美元

2013年7月14日16:27:00 10 1,241

shardhost
shardhost当前达拉斯的母鸡托管在Colo4Dallas数据中心,测速:http://172.245.61.2/100mb.bin。这次的跳楼价促销猜测是为了筹集资金应对空转的母鸡所需费用。不管怎么说,实惠了客户总是好事儿。背景:shardhost,2011年6月注册于英国的小型VPS供应商家(注册号 07679837),目前以为超过3500为客户提供服务,自己拥有机器(托管)!之前已经在Corexchange托管时间超过一年了!

1024mb KVM

 • 1024MB RAM
 • 1024MB Swap
 • 3 vCPU Cores
 • 100GB Diskspace
 • 1024GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $5/Month | Order
256mb KVM

 • 256MB RAM
 • 256MB Swap
 • 1 vCPU Core
 • 5GB Diskspace
 • 256GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $10/Year | Order
1024mb KVM

 • 1024MB RAM
 • 1024MB Swap
 • 2 vCPU Cores
 • 20GB Diskspace
 • 1024GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $30/Year | Order

512mb KVM

 • 512MB RAM
 • 512MB Swap
 • 1 vCPU Cores
 • 10GB Diskspace
 • 512GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $18/Year | Order Now

本站不对信息的真伪做任何的保障,请自行甄别,自负责任。
联系站长:QQ-3374457177,TG和Skype账号:hostwyn
QQ群:422536731本站TG群:https://t.me/zhujicepingcom
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

评论:10   其中:访客  0   博主  0
  • 弱者 弱者 5

   是128m的5刀一年吧。

   • 弱者 弱者 5

    何日到期?

     • gongyi gongyi

      @ 弱者 不知道哪天到期,没注意看哦!128M的别买吧,听说仅限支持freebsd!

       • 弱者 弱者 5

        @ gongyi 我是要买256的。可是官网打不开。。。

         • gongyi gongyi

          @ 弱者 能打开的,我这里没问题!

           • 弱者 弱者 5

            @ gongyi 这个能代付么?

             • gongyi gongyi

              @ 弱者 可以的,有兴趣的话直接QQ我就可以了!

         • morgan morgan 4

          官方是被攻击了还是怎么回事,好慢

           • gongyi gongyi

            @ morgan 他这样促销谁都不会甘心的,肯定搞他,不过具体原因不清楚可以去ticket下

           • morgan morgan 4

            这家客服说这次促销准备了近1T内存,到现在这几款促销型号已经有500多客户购买了。