ninjahawk-凤凰城KVM5折

2013年5月27日08:56:33优惠码ninjahawk-凤凰城KVM5折已关闭评论

ninjahawk-凤凰城KVM5折
NinjaHawk已经运营一年多时间了,在业界还是有一定的口碑!NinjaHawk的TOS可谓相当的严格,这也可能是他们保证VPS质量的一个重要措施:IRC、机器人、BT种子下载、游戏服务、“挖矿” 都是不可以的,软件和成人内容是可以的。本次KVM特价促销有兴趣的可以试试!

优惠码: KVMSpecial

KVM-Student:

Guaranteed-RAM: 256 MB
Disk Space: 13GB (Raid-10)
Bandwidth: 200GB Monthly
IP Address: 1 IPV4
CPU : 1 Core @ 3.4GHz (Shared)
https://clients.ninjahawk.net/cart.php?a=add&pid=28
Original price : 77$ /yr. With the coupon : 38.5$/yr

KVM-Genin
Guaranteed-RAM: 512 MB
Disk Space: 25GB (Raid-10)
Bandwidth: 500GB Monthly (@100mbps)
IP Address: 1 IPV4
CPU : 2 Cores @ 3.4GHz (Shared)
https://clients.ninjahawk.net/cart.php?a=add&pid=29
Original price : 110$/yr. With the coupon : 55$/yr.

KVM-Chunin
Guaranteed-RAM: 1024 MB
Disk Space: 50GB (Raid-10)
Bandwidth: 1000GB Monthly (@100mbps)
IP Address: 1 IPV4
CPU : 2 Cores @ 3.4GHz (Shared)
https://clients.ninjahawk.net/cart.php?a=add&pid=30
Original price : 220$/yr. With the coupon : 110$/yr.

KVM-Jonin
Guaranteed-RAM: 2048 MB
Disk Space: 100GB (Raid-10)
Bandwidth: 2000GB Monthly (@100mbps)
IP Address: 1 IPV4
CPU : 4 Cores @ 3.4GHz (Shared)
https://clients.ninjahawk.net/cart.php?a=add&pid=31
Original price : 330$/yr. With the coupon : 165$/yr.
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw