frontrangehosting-黑色星期五全线VPS5折(KVM/OPENVZ)

2013年5月10日20:00:10优惠码frontrangehosting-黑色星期五全线VPS5折(KVM/OPENVZ)已关闭评论

frontrangehosting-黑色星期五全线VPS5折(KVM/OPENVZ)
有一个黑色星期五要来了,frontrangehosting家的全部VPS5折,不限于下面这些,超大内存的都包括在内。他们家VPS的特点就是稳定性牛逼,性能给力,不过也有缺点就是数据中心在丹佛,国内速度一般般。如果你追求稳定建站的话还是非常值得选购的。有兴趣的看看以前的帖子: frontrangehosting 256M kvm简单测评

OpenVZ

Type Dedicated RAM Burst RAM vSwap Disk Bandwidth Coupon Per Month
OpenVZ 128MB 256MB 128MB 5GB SSD Cached 256GB 50OFF $1.00
OpenVZ 256MB 512MB 256MB 10GB SSD Cached 512GB 50OFF $2.00
OpenVZ 384MB 768MB 384MB 15GB SSD Cached 768GB 50OFF $3.00
OpenVZ 512MB 1024MB 512MB 20GB SSD Cached 1TB 50OFF $4.00
OpenVZ 768MB 1536MB 768MB 30GB SSD Cached 1.5TB 50OFF $6.00

KVM

Type Dedicated RAM Burst RAM vCPU Disk Bandwidth Coupon Per Month
KVM 256MB None 2vCPU 15GB SSD Cached 512GB 50OFF $2.00
KVM 384MB None 2vCPU 22GB SSD Cached 768GB 50OFF $3.00
KVM 512MB None 2vCPU 30GB SSD Cached 1TB 50OFF $4.00
“主机测评”QQ群 - 118600760,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=xwRL3N0v