ramnode-VPS全线6折,最高优惠

2013年5月9日08:45:24ramnode-VPS全线6折,最高优惠已关闭评论

Ramnode,2012成立,现在已经在廉价VPS排行榜上名列第二了,稳定和G口是最大特色,加上后来加了SSD硬盘,更加让人印象深刻,本人跑军哥LNMP 15分钟,网站演示 http://gongyi.info 。至于一些新手问关于跑路问题:我的个人理解是这家跑路几率为0,原因很简单目前盈利势头很猛。喜欢KVM?喜欢2代VZ有swap?都可以!6折优惠码:SOMUCHDRAMA 【本优惠码仅仅适用于新顾客】 6.5折优惠码:LET35【该优惠码适合已购买用户】 测试ip: Atlanta: IPv4: 199.241.28.6 IPv6: 2604:180::7a1c:3cd1;Seattle: IPv4: 192.249.60.11 IPv6: 2604:180:1::15b9:3c04

ramnode-VPS全线6折,最高优惠

下面推荐大家购买最多的几款:【默认是65折,到付款的时候可以换6折优惠码】

128MB OpenVZ SSD

 • 128MB RAM
 • 128MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 5GB SSD RAID10 Disk Space
 • 500GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $15.60/Year ($1.30/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB KVM Cached

 • 256MB RAM
 • 1 CPU Core
 • 20GB RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $3.90/Month
 • Order: Atlanta & Seattle

-------------------------------------------------------------------------

128MB OpenVZ Cached

 • 128MB RAM
 • 128MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 50GB RAID10 Disk Space
 • 500GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $15.60/Year ($1.30/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB KVM SSD

 • 256MB RAM
 • 1 CPU Core
 • 5GB SSD RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $3.90/Month
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB OpenVZ SSD

 • 256MB RAM
 • 256MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 10GB SSD RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $8.29/Quarter ($2.76/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB OpenVZ Cached

 • 256MB RAM
 • 256MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 90GB RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $8.29/Quarter ($2.76/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
512MB OpenVZ SSD

 • 512MB RAM
 • 512MB vSwap
 • 2 CPU Cores
 • 20GB SSD RAID10 Disk Space
 • 2000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $4.87/Month
 • Order: Atlanta & Seattle
512MB OpenVZ Cached

 • 512MB RAM
 • 512MB vSwap
 • 2 CPU Cores
 • 120GB RAID10 Disk Space
 • 2000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $4.87/Month
 • Order: Atlanta & Seattle“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw