RaidLogic-256M内存/年付25刀,首次降价

2013年4月24日16:13:23RaidLogic-256M内存/年付25刀,首次降价已关闭评论

RaidLogic-256M内存/年付25刀,首次降价
RaidLogic,01年就起步的商家,不担心跑路问题,在这么多无节操的商家的疯狂大战之后RaidLogic也没能坚守住,最后还是降价了!本次促销的VPS有三个可选数据中心:堪萨斯,洛杉矶,斯克兰顿,免费思科DDOS保护,免费数据迁移,免费(FTP)5G备份空间,免费DNS,根据需要看吧!下面给出测试数据:
堪萨斯 199.168.100.194 http://node06.raidlogic.net/speedtest/100mb.bin
洛杉矶 184.82.255.242 http://node09.raidlogic.net/speedtest/100mb.bin
斯克兰顿 184.82.191.66 http://node03.raidlogic.net/speedtest/100mb.bin

VPS VZ-128MB

 • 1 CPU Core
 • 128MB RAM
 • 256MB Burstable
 • 10GB Disk Space
 • 1 IPv4 Address
 • 2 IPv6 Address
 • 500GB Bandwidth
 • OpenVZ/SolusVM
 • $14.95/Year | Order Link
VPS VZ-1024MB

 • 4 CPU Cores
 • 1024MB RAM
 • 2048MB Burstable
 • 40GB Disk Space
 • 1 IPv4 + 2 IPv6 Address
 • 2000GB Bandwidth
 • OpenVZ/SolusVM
 • Coupon: “GetLEB
 • $6.95/Month | Order Link
VPS VZ-256MB

 • 2 CPU Cores
 • 256MB RAM
 • 512MB Burstable
 • 20GB Disk Space
 • 1 IPv4 Address
 • 2 IPv6 Address
 • 1000GB Bandwidth
 • OpenVZ/SolusVM
 • $24.95/Year | Order Link
VPS VZ-512MB

 • 2 CPU Cores
 • 512MB RAM
 • 768MB Burstable
 • 30GB Disk Space
 • 1 IPv4 Address
 • 2 IPv6 Address
 • 1000GB Bandwidth
 • OpenVZ/SolusVM
 • $5.95/Month | Order Link“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw