ramnode-上全新西雅图机房VPS/65折

2013年4月23日17:23:23ramnode-上全新西雅图机房VPS/65折已关闭评论924

ramnode-上全新西雅图机房VPS/65折
ramnode成立不到1年,已经爬到了LEB前三位了,没有到位的服务我想是不可能收到大家的认可的。之前一直是亚特兰大机房,这次全新增加了西雅图机房。西雅图,美国西海岸偏北,到国内速度极佳!7折优惠码:wht30!测试ip: Atlanta: IPv4: 199.241.28.6 IPv6: 2604:180::7a1c:3cd1;Seattle: IPv4: 192.249.60.11 IPv6: 2604:180:1::15b9:3c04

128MB OpenVZ SSD

 • 128MB RAM
 • 128MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 5GB SSD RAID10 Disk Space
 • 500GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $15.60/Year ($1.30/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB KVM Cached

 • 256MB RAM
 • 1 CPU Core
 • 20GB RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $3.90/Month
 • Order: Atlanta & Seattle

-------------------------------------------------------------------------

128MB OpenVZ Cached

 • 128MB RAM
 • 128MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 50GB RAID10 Disk Space
 • 500GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $15.60/Year ($1.30/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB KVM SSD

 • 256MB RAM
 • 1 CPU Core
 • 5GB SSD RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $3.90/Month
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB OpenVZ SSD

 • 256MB RAM
 • 256MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 10GB SSD RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $8.29/Quarter ($2.76/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
256MB OpenVZ Cached

 • 256MB RAM
 • 256MB vSwap
 • 1 CPU Core
 • 90GB RAID10 Disk Space
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $8.29/Quarter ($2.76/mo)
 • Order: Atlanta & Seattle
512MB OpenVZ SSD

 • 512MB RAM
 • 512MB vSwap
 • 2 CPU Cores
 • 20GB SSD RAID10 Disk Space
 • 2000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $4.87/Month
 • Order: Atlanta & Seattle
512MB OpenVZ Cached

 • 512MB RAM
 • 512MB vSwap
 • 2 CPU Cores
 • 120GB RAID10 Disk Space
 • 2000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • Promo – LEB35
 • $4.87/Month
 • Order: Atlanta & Seattle“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw