buyvm全线上货 ,7美元/月250G存储型VPS

2013年3月20日08:53:16buyvm全线上货 ,7美元/月250G存储型VPS已关闭评论 813

buyvm全线上货 ,7美元/月250G存储型VPS
buyvm再次全面上货,自从搬家到拉斯维加斯之后出现过机房断电等问题,不过最近已经很稳定了没任何问题,buyvm依旧还是那么的坚挺,支持的还是去买吧!我现在的主机测评目前在buyvm上,加尼福尼亚州的网络环境对国内来说还是挺不错的!

250GB S"不可描述"age KVM

 • 256M内存
 • 250G硬盘
 • 2500G月流量
 • 1G端口
 • 1 vCPU Core
 • 1 IPv4
 • 16 IPv6
 • KVM/Stallion
 • $7/Month
 • Order Link
256MB KVM

 • 256MB RAM
 • 30GB Diskspace
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 vCPU Core
 • 1 IPv4 & 16 IPv6
 • KVM / Stallion Panel
 • $5/Month
 • Order Link
128MB KVM

 • 128MB RAM
 • 256MB Swap
 • 15GB Diskspace
 • 500GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • 1 vCPU Core
 • 1 IPv4 & 16 IPv6
 • KVM / Stallion Panel
 • $25/Year
 • Order Link

本站不对信息的真伪做任何的保障,请自行甄别,自负责任。
联系站长:mail (at) zhujiceping.com