itldc – 2.32欧/不限流量VPS/乌克兰\立陶宛\保加利亚\荷兰\美国

2017年11月16日04:51:43itldc – 2.32欧/不限流量VPS/乌克兰\立陶宛\保加利亚\荷兰\美国已关闭评论

ITL Group,真特么是一家很古老的IT公司了,从1995年开始运作至今;不废话他们公司繁杂的业务内容,这里直接说VPS:有数据中心5个(乌克兰、保加利亚、立陶宛、荷兰、美国),KVM虚拟,纯SSD硬盘,1Gbps带宽,不限流量。关于这个1Gbps不限流量,官方的工作人员有个比较详细的说法:each node connected to the core network at 1Gbit/s. We do not set any hard limits on volumes of traffic.Yes, I know that everything has own limit. Say, if your VDS generates up to 5-7 Tb per month - there is no problem at all.当然,这仅仅只是针对的VPS,独立服务器不包括在内!

itldc – 2.32欧/不限流量VPS/乌克兰\立陶宛\保加利亚\荷兰\美国

 

官方网站https://itldc.com/en/vds/ 

 

6.66折优惠码:NOVEMBER11

 

 • SSD VDS 1GB
 • 内存:1G
 • 硬盘:10G SSD
 • CPU:1核
 • IPv4:1个 + 1IPv6
 • 优惠码:NOVEMBER11
 • 价格:23.24欧元/年
 • 购买链接
 • SSD VDS 2GB
 • 内存:2G
 • 硬盘:15G SSD
 • CPU:2核
 • IPv4:1个 + 1IPv6
 • 优惠码:NOVEMBER11
 • 价格:46.55欧元/年
 • 购买链接
 • SSD VDS 4GB
 • 内存:4G
 • 硬盘:25G SSD
 • CPU:4核
 • IPv4:1个 + 1IPv6
 • 优惠码:NOVEMBER11
 • 价格:93.17欧元/年
 • 购买链接
 • SSD VDS 8GB
 • 内存:8G
 • 硬盘:50G SSD
 • CPU:8核
 • IPv4:1个 + 1IPv6
 • 优惠码:NOVEMBER11
 • 价格:186.4欧元/年
 • 购买链接

 

购买注意:在后台选择的时候有5个机房,如果你不能准确分辨的话请参考下面的注解

 • EU2.ITLDC(SOF) :保加利亚
 • UA1.ITLDC(KHA):乌克兰
 • EU3.ITLDC(RIX):立陶宛
 • EU1.ITLDC(AMS):荷兰
 • US1.ITLDC(LAX):美国洛杉矶

 

 

网络测试:

 • 乌克兰:5.34.183.183,2a02:27a8:0:2::777,http://lg-ua.itldc.com/100MB.test
 • 保加利亚:217.12.202.7,2a02:27aa::7777,http://lg-bg.itldc.com/test100M.bin.test
 • 立陶宛:195.123.208.208,2a02:27ac::acdc,http://lg-lv.itldc.com/test100M.bin.test
 • 荷兰:217.12.200.200,2a00:1ca8:a7::200,http://lg-nl.itldc.com/test100M.bin.test
 • 美国(洛杉矶):107.181.161.131,http://lg-us.itldc.com/100M.test

 

需要以上数据中心的独立服务器和VPS的可以QQ我:!
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw