Vultr-2.5美元/KVM/512M内存/20gSSD/日本/新加坡等15个机房

2017年5月7日13:02:06Vultr-2.5美元/KVM/512M内存/20gSSD/日本/新加坡等15个机房已关闭评论

vultr VPS开始搞事了:全面升级VPS配置,降低价格,月付2.5美元可以拿到vultr家的512M内存的KVM VPS,20G SSD,500G流量,包括日本、新加坡等在内的15个机房可供选择。你还在等什么?

Vultr-2.5美元/KVM/512M内存/20gSSD/日本/新加坡等15个机房

更新: 5月7日,官方补货,可以买了! 纽约和迈阿密机房

 

超级优惠

通过链接:https://billing.raksmart.com/whmcs/aff.php?aff=1296 , 注册并且购买可以获得免费5美元!

 

加入,一起来撸羊毛,玩便宜VPS!

 

特别提醒

【1】一个PayPal、一张信用卡,只能注册一个账号,给一个账号付款,如果给多个账号付款,后果是这些账号全部删除!

【2】 每个用户最多只可以开2个2.5美元/月的VPS!

 

机房、网络测试

 • 法兰克福(德国)      https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 巴黎(法国)             https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 阿姆斯特丹(荷兰)   https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 伦敦(英国)             https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 纽约(美国)             https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 芝加哥(美国)          https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 亚特兰大(美国)       https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 迈阿密(美国)          https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 达拉斯(美国)          https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 西雅图(美国)          https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 硅谷(美国)              https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 洛杉矶(美国)          https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 悉尼(澳大利亚)       https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 东京(日本)              https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 新加坡                        https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

 

更新:3月3日下午根据有些网友反馈,官方的送20美元活动已经取消!
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw