launchvps-$5.95/kvm/1g内存/50gSSD/2T流量/宾夕法尼亚

2016年12月29日08:10:55launchvps-$5.95/kvm/1g内存/50gSSD/2T流量/宾夕法尼亚已关闭评论1,490

launchvps-$5.95/kvm/1g内存/50gSSD/2T流量/宾夕法尼亚

launchvps圣诞节的促销现在还有效:宾夕法尼亚机房,100M端口,有LXC(OVZ)和KVM虚拟,自己的硬件托管,母鸡配置:E5-2620V3,DDR4,SSD(RAID 10 w/ BBU),A+B power,BGP网络,后台提供snapshots快照功能。提供30天退款保障!

 

网络测试:http://76.8.63.151/100-mb-test-file

 

 

1 GB LXC

1 GB RAM

2 CPU Core

75 GB SSD Disk

2 TB Bandwidth

100 Mbps Uplink

1 IPv4 (1 IPv6 can be enabled at checkout.)

价格:4.95美元/月

优惠码:LEBLXC1GB

购买链接

 

2 GB LXC

2 GB RAM

4 CPU Core

100 GB SSD Disk

3 TB Bandwidth

100 Mbps Uplink

1 IPv4 (1 IPv6 can be enabled at checkout.)

价格:6.95美元/月

优惠码:LEBLXC2GB

购买链接

 

1 GB KVM

1 GB RAM

2 CPU Core

50 GB SSD Disk

2 TB Bandwidth

100 Mbps Uplink

1 IPv4 (1 IPv6 can be enabled at checkout.)

价格:5.95美元/月

优惠码:LEBKVM1GB

购买链接

 

2 GB KVM 

2 GB RAM

4 CPU Core

75 GB SSD Disk

3 TB Bandwidth

100 Mbps Uplink

1 IPv4 (1 IPv6 can be enabled at checkout.)

价格:9.95美元/月

优惠码:LEBKVM2GB

购买链接

 

 
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw