nodeblade-$15年付VPS/256m内存/80g硬盘/达拉斯

2016年12月9日10:33:17nodeblade-$15年付VPS/256m内存/80g硬盘/达拉斯已关闭评论

nodeblade的达拉斯机房放出来了几个特价的VPS,1000M端口,年付15美元给80G硬盘...如果需要大内存的也有3G内存版...达拉斯机房在美国中部,来国内速度不快,但是抽风相对西海岸要少,相对较为稳定,对于要求不高的人来说还是可以弄个玩玩的。

nodeblade-$15年付VPS/256m内存/80g硬盘/达拉斯

网络测试:IPv4: 154.16.247.2,http://lg.tx.nodeblade.com/100MB.test

 

Dallas, TX: 128MB 256MB ($12/yr)

 • 128MB 256MB RAM
 • 128MB vSwap
 • 1 x vCPU
 • 30GB s"不可描述"age
 • 0.5TB transfer @ 1 Gbps
 • OpenVZ
 • $12/yr
 • Buy Now

Dallas, TX: S"不可描述"age 128MB 256MB ($15/yr)

 • 128MB 256MB RAM
 • 128MB vSwap
 • 1 x vCPU
 • 80GB s"不可描述"age
 • 0.5TB transfer @ 1 Gbps
 • OpenVZ
 • $15/yr
 • Buy Now

 

Dallas: 1GB @ $30/yr

 • 1024MB RAM
 • 1024MB vSwap
 • 1 vCPU
 • 50GB s"不可描述"age
 • 1TB Transfer @ 1 Gbps
 • 1 IPv4 (w/ free DDoS Protection)
 • Buy Now

Dallas: 3GB @ $5/mo

 • 3GB RAM
 • 1GB vSwap
 • 4 vCPU
 • 100GB s"不可描述"age
 • 2TB Transfer @ 1 Gbps
 • 1 IPv4 (w/ free DDoS Protection)
 • Buy Now“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw