vpscheap-年付28刀/不限流量/G口/1g内存/2核/15gSSD/芝加哥

2016年11月21日07:03:57vpscheap-年付28刀/不限流量/G口/1g内存/2核/15gSSD/芝加哥已关闭评论1,855

成立于2011年的vpscheap.net在黑5之前冷不丁得搞了个促销,芝加哥coresite机房,1000M端口,solusvm面板,纯SSD硬盘,不限流量。本人看见不限流量,价格也相对便宜,所以各位看管有兴趣的自行斟酌一下。服务器配置:Single Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620,128GB RAM,8x 250GB SSDs,Hardware Raid Areca 1882 8 port,1Gbps uplink。

vpscheap-年付28刀/不限流量/G口/1g内存/2核/15gSSD/芝加哥

网络测试:

IPv4::199.175.55.37

IPv6:2607:8b00:2::831e:f2a

下载:http://199.175.48.3/10MB.test

 

SSD Basic

1 GB RAM

1 GB VSWAP

2 CPU Cores

15GB SSD Disk Space

1 IPv4 address

1 IPv6 address

Unmetered network

OpenVZ/SolusVM

$15 bi-annually or $28/year

https://crm.vpscheap.net/cart.php?a=add&pid=222

 

SSD Business

2 GB RAM

2 GB VSWAP

4 CPU Cores

30GB SSD Disk Space

1 IPv4 address

1 IPv6 address

Unmetered network

OpenVZ/SolusVM

$3.99/month

https://crm.vpscheap.net/cart.php?a=add&pid=220

 

SSD Premium

4 GB RAM

4 GB VSWAP

4 CPU Cores

50GB SSD Disk Space

1 IPv4 address

1 IPv6 address

Unmetered network

OpenVZ/SolusVM

$6.99/month

https://crm.vpscheap.net/cart.php?a=add&pid=221

 
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw