wavecom-爱沙尼亚/5.6美元/KVM/1g内存/10g硬盘/1T流量

2016年10月1日02:53:57wavecom-爱沙尼亚/5.6美元/KVM/1g内存/10g硬盘/1T流量已关闭评论

wavecom-爱沙尼亚/5.6美元/KVM/1g内存/10g硬盘/1T流量

wavecom.ee,一家从2001年(Registration Number 10756058)开始运作的主机商家,业务很多:私有云、云主机、虚拟主机、域名注册、域名证书、VOIP、IP CALL、出租服务器。来说说他们家的基于KVM虚拟的VPS,VPS的服务器配置:HP DL380 Gen8,2x Intel Xeon E5-2620v2 CPU,128GB RAM,8x 600GB SAS HDDs in RAID10,10Gbps uplink。虽然服务器接入的是10G的口子,但是给每个人的限制带宽是100M...

 

官方网站:  https://www.wavecom.ee/en  网站很炫!

 

KVM 1GB

 • 1024MB RAM
 • 1x vCPU
 • 10GB HDD space
 • 1TB transfer
 • 100 Mbit/s uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • KVM/SolusVM
 • €5/month ($5.60 per month roughly)
 • €50/year ($56 per year roughly)
 • Order

 

KVM 2GB

 • 2048MB RAM
 • 2x vCPU
 • 20GB HDD space
 • 1TB transfer
 • 100 Mbit/s uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • KVM/SolusVM
 • €8/month ($9 per month roughly)
 • €80/year ($90 per year roughly
 • Order

 

Datacenter Name

 
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw