VpsRus-3.5美元/windows/1g内存/80g硬盘/1T流量

2016年6月21日21:19:41VpsRus-3.5美元/windows/1g内存/80g硬盘/1T流量已关闭评论

VpsRus-3.5美元/windows/1g内存/80g硬盘/1T流量

ITM Services LLC / DBA,vpsRus成立于2013年,注册在美国佛罗里达州【# L13000114751】。其实是一家新公司,没有太多的介绍,虚拟主机、reseller、vps、独立服务器,业务还不少...这里想说下这个月付3.5美元的KVM,支持windows系统,授权是试用版(6个月),喜欢玩的可以去看看吧。

 

LEBVZ512 512MB OVZ Plan - $2.10/mo

 • 1 vCPU @ 2.66 GHz
 • 512MB RAM dedicated
 • 1024MB vSwap
 • 30GB S"不可描述"age HDD
 • 2TB Transfer (1 Gbps)
 • 1 IPv4
 • free 2Gb DDoS protection
 • OpenVZ/SolusVM
 • 机房:堪萨斯
 • 购买链接

 

LEB1000KVM 1024MB KVM Plan - $3.50/mo

 • 1 CPU dedicated @ 2.13 GHz
 • 1024MB RAM dedicated
 • 1024MB vSwap
 • 80GB S"不可描述"age HDD
 • 1TB Transfer (1 Gbps)
 • 1 IPv4
 • /80 IPV6 on request
 • KVM/SolusVM
 • 机房:芝加哥

LEB1000SSD 1024MB OVZ Plan - $3.50/mo

 • 1 vCPU @ 2.5 GHz
 • 1024MB RAM dedicated
 • 1024MB vSwap
 • 15GB S"不可描述"age pure SSD
 • 2TB Transfer (1 Gbps)
 • 1 IPv4
 • free 2Gb DDoS protection
 • OpenVZ/SolusVM
 • 机房:堪萨斯
 • 购买链接

 

LEB2100 2048MB OVZ Plan - $4.99/mo

 • 2 X CPU dedicated @ 2.13 GHz
 • 2048MB RAM dedicated
 • 2048MB vSwap
 • 100GB S"不可描述"age HDD
 • 1TB Transfer (1 Gbps)
 • 1 IPv4
 • /80 IPV6 on request
 • OpenVZ/SolusVM
 • 机房:芝加哥
 • 购买链接

 
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw