bluevm新年特价系列1Gkvm 6$/月

bluevm
bluevm貌似是特别为新年准备上的新机器,目测看情况貌似一个系列酒上了一台,机不可失失不再来。KVM系列,数据中心亚特兰大和加州
1024 MB of RAM
2 CPU’s (@2.5 Ghz+ Each)
1 IP Address
15 GB of Storage
2 TB of Bandwidth
6刀每月 可年付 购买地址 购买地址

openvz系列 数据中心亚特兰大和加州
512 MB of Guaranteed Ram
1024 MB of Burstable RAM
3 CPU’s (@2.2 Ghz+ Each)
1 IP Address
60 GB of Storage
2 TB of Bandwidth
25刀一年 购买地址 购买地址

评论 1

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. admin本人易经购买,等会儿上测评回复