多IPVPS:pzea-$29年付/512M内存/25g硬盘/10IP/800g流量/洛杉矶

Klayer(大薄丝K总)下面的VPS品牌pzea又来送IP了:本次活动仅限洛杉矶机房的VPS,OpenVZ虚拟,swap比内存多1倍,硬盘raid10,100M端口,VPS年付低至27美元给10个独立IPv4,需要20个,30个的买高配置。支持:支付宝(AliPay)付款

pzea

 

官方网站:www.pzea.com

 

网络测试:IPv4: 104.251.225.253,http://lax1.lg.pzea.com/1G.test

 

OpenVZ – level2

 • 512M内存
 • 25G硬盘 RAID10
 • 10个 IPv4
 • 100M端口
 • 800G/月
 • 价格:29美元/年【按自然月计费,购买时间不同,价格不一样】
 • 购买链接

OpenVZ – level3

 • 1G内存
 • 50G硬盘 RAID10
 • 20个IPv4
 • 100M端口
 • 1200G/月
 • 价格:50美元【按自然月计费,购买时间不同,价格不一样】
 • 购买链接

OpenVZ – level4

 • 2G内存
 • 75G硬盘 RAID10
 • 30个 IPv4
 • 100M端口
 • 1500G/月
 • 价格:67美元【按自然月计费,购买时间不同,价格不一样】
 • 购买链接
 • 联系站长:QQ:20510761,代购、代付、投稿、买广告等
 • 加入我们:QQ群:336815466,486721,TG群:https://t.me/zhujiceping
 • 安全提醒:阅读商家条款、勤用Google搜索,多看网友评论、谨慎交易,自担风险

评论 19

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
 1. 小七卧槽,k肿微信发了没几分钟你文章就出来了。k肿说的2点发。回复
  • 流星过雁K总微信多少?回复
   • gongyi在群里问不就知道了!回复
  • gongyi昨天就知道了,刚才看见网站标好了我就直接发出来了!回复
 2. SS多用户平台没有看到多IP套餐回复
  • gongyi购买的时候注意看配置选项里面的参数!回复
 3. mekkatorque测试IP没法看 Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last 192.168.10.1 ¾ÖÓòÍø ¶Ô·½ºÍÄúÔÚͬһÄÚ²¿Íø 0 22 22 0 0 3 0 221.238.130.233 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 0 22 22 17 35 55 29 221.239.123.117 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 0 22 22 16 33 63 35 221.239.7.77 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 30 10 7 7 23 38 37 219.150.52.169 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 0 22 22 14 28 53 31 202.97.54.53 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 13 31 64 35 202.97.53.106 Öйú µçÐŹǸÉÍø 6 18 17 12 34 71 40 202.97.53.246 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 22 33 63 32 202.97.52.6 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 162 182 198 194 202.97.49.106 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 160 185 201 197 64.62.244.61 ÃÀ¹ú ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖݸ¥ÀïÃÉÌØÊÐHurricane Electric¹«Ë¾ 0 22 22 158 191 223 197 64.62.214.14 ÃÀ¹ú ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖݸ¥ÀïÃÉÌØÊÐHurricane Electric¹«Ë¾ 0 22 22 161 182 218 196 192.0.18.34 ÃÀ¹ú CZ88.NET 6 18 17 332 422 528 393 104.251.225.253 ±±ÃÀµØÇø CZ88.NET 6 18 17 360 451 529 389 WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider回复
  • gongyi也就是这样! | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.xx.1 - 0 | 116 | 116 | 2 | 2 | 7 | 2 | | No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14.23.61.73 - 0 | 116 | 116 | 2 | 8 | 416 | 5 | | 121.33.196.125 - 0 | 116 | 116 | 1 | 10 | 153 | 3 | | 183.56.30.253 - 0 | 116 | 116 | 2 | 7 | 71 | 3 | | 61.140.80.89 - 0 | 116 | 116 | 2 | 7 | 87 | 2 | | 202.97.35.194 - 25 | 57 | 43 | 3 | 8 | 16 | 3 | | 202.97.60.90 - 34 | 48 | 32 | 7 | 9 | 14 | 10 | | 202.97.51.110 - 25 | 57 | 43 | 154 | 158 | 170 | 154 | | 202.97.50.22 - 19 | 66 | 54 | 0 | 173 | 277 | 174 | | 10ge5-11.core1.lax2.he.net - 10 | 85 | 77 | 161 | 172 | 214 | 173 | |server-you.10gigabitethernet15-8.core1.lax2.he.net - 19 | 66 | 54 | 158 | 199 | 327 | 190 | | 192.0.18.34 - 28 | 54 | 39 | 0 | 167 | 280 | 189 | | 104.251.225.253.static.klayer.com - 7 | 92 | 86 | 165 | 180 | 455 | 211 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider回复
 4. awk_2008来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=292ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=295ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=280ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=324ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=343ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=323ms TTL=51 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=321ms TTL=51 电信 不算太差回复
  • 别里科夫走HE线路,就差不多这样了,好的时候170多180多,差的时候就这样300多回复
   • gongyi表示不服! 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=173ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=170ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=173ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=210ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=178ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=178ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=181ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=166ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52 来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52回复
  • gongyi我这边效果比你好多了!回复
 5. chro开出了个合适的Linode JP,不准备折腾了,安心做站回复
  • gongyi过几天你就会发现linode的日本很不淡定!回复
   • chro挂一个月ss观察下。现在在用K总的香港CN2回复
 6. 烟花易冷还是256M的75年付适合我回复
  • gongyi512M的我的才月付4.5元,挂个探针都要一个早餐的钱,真特么奢侈啊回复
 7. 心萌梦请问可以用来玩游戏吗。。。回复