reliablehostingservices:30美元/i7-860/16g内存/2x500g+2x1T/5T流量

2016年4月26日09:23:40reliablehostingservices:30美元/i7-860/16g内存/2x500g+2x1T/5T流量已关闭评论

reliablehostingservices.net这家从2008年开始运作的商家促销其低价服务器,所有设备均为他们自己所有,服务器一般会在2-12小时内上线,支持IPv6,默认IPv4免费/29(5个可用),每月默认5T流量,目前支持paypal付款。下面服务器中我个人觉得x5570和i7 860是性价比最高的,有兴趣的自己围观下.

reliablehostingservices:30美元/i7-860/16g内存/2x500g+2x1T/5T流量

网络测试

199.15.252.242

http://www.reliablehostingservices.net/1000MB.zip

 

首月优惠码FIRSTMONTH50%

 

CPU: Intel Dual Xeon X5570 (2.93 GHZ x 8)

内存: 32GB ECC DDR3

硬盘: 1000GB SATA

流量: 5000GB

$37.50首月

$75续费

购买链接

 

CPU: Intel Dual Xeon L5420 (2.50 GHZ x 8)

内存: 16GB ECC DDR2

硬盘: 1000GB SATA

流量: 5000GB

$15首月

$30续费

购买链接

 

CPU: Intel Dual Xeon L5420 (2.50 GHZ x 8)

内存: 16GB ECC DDR2

硬盘: 4x 250GB SATA

流量: 5000GB

$15首月

$30续费

购买链接

 

CPU: Intel Core i7 860 (2.80 GHZ x 4)

内存: 16GB DDR3

硬盘: 2x 500GB SATA + 2x 1000GB

$15首月

$30续费

购买链接

 

CPU: Intel Core i7 860 (2.80 GHZ x 4)

内存: 16GB DDR3

硬盘: 500GB SATA

$10首月

$20续费

购买链接

 

CPU: Intel Core i7 860 (2.80 GHZ x 4)

内存: 8GB DDR3

硬盘: 2x 500GB SATA w/ HW RAID

$10首月

$20续费

购买链接

 

CPU: Core i5 650 (3.2 GHZ x 2)

内存: 8GB DDR3

硬盘: 500GB SATA

流量: 5000GB

$10首月

$20续费

购买链接

 

CPU: Q9550 (2.83 GHZ x 4)

内存: 8GB DDR2

硬盘: 2x 500GB SATA

$10首月

$20续费

购买链接
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw