XSroute-$6.5/KVM/Windows/1g内存/2CPU/25gSSD/1T流量

2015年12月13日00:01:16XSroute-$6.5/KVM/Windows/1g内存/2CPU/25gSSD/1T流量已关闭评论 957

XSroute-$6.5/KVM/Windows/1g内存/2CPU/25gSSD/1T流量

XSroute是一家2005年开始运作的VPS商家,2006年才注册公司,注册号:47-5135450,服务器配置:CPU:Intel Xeon D-1520,,内存:128GB RAM, 8x 800GB SSD 【 RAID10】, 1Gbps 端口,VPS基于KVM虚拟,支持windows。加拿大蒙特利尔市IPv4: 158.69.224.17 。说下我个人的意思: 公司可能是老早就注册了,但是不一定是运作VPS的,就目前这个网站的样子,还有域名的信息采用了whois保护,有一种淡淡的忧桑。

 

KVM SSD Linux – 1GB

 • 1024MB RAM
 • 1024MB Swap
 • 2x vCPU
 • 20GB SSD space
 • 1TB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • KVM/Virtualizor
 • Coupon: LEB1GB
 • $4.30/month
 • Order here
KVM SSD Windows – 1GB

 • 1024MB RAM
 • 2x vCPU
 • 25GB SSD space
 • 1TB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • KVM/Virtualizor
 • Coupon: LEB1GBWIN
 • $6.50/month
 • Order here

本站不对信息的真伪做任何的保障,请自行甄别,自负责任。
联系站长:mail (at) zhujiceping.com
隔壁有群:https://t.me/joinchat/g3AcB16RgV1lZmVh