chicagovps-全场VPS一律6折/E3-1240v3月付49刀

2015年12月12日14:15:04chicagovps-全场VPS一律6折/E3-1240v3月付49刀已关闭评论1,120

chicagovps的促销又来了,不知道大家有兴趣没?!特价服务器一台:洛杉矶机房,G口,从性价比来说还是可以的,CC机房直属的品牌大家就不用担心跑路的问题了。然后还有全场的VPS一律6折,不包括官方那个special版本的VPS,有多个机房可以选择。官方网站:www.chicagovps.net

chicagovps-全场VPS一律6折/E3-1240v3月付49刀

芝加哥 IP: 198.12.98.9  http://chi.network.nwnx.net/100mb.test

纽约  IP: 216.170.127.3  http://buf.network.nwnx.net/100mb.test

洛杉矶  IP: 23.95.61.9  http://la.network.nwnx.net/100mb.test

达拉斯  IP: 192.227.164.3 http://dfw.network.nwnx.net/100mb.test

新泽西 IP: 23.94.7.9  http://nj.network.nwnx.net/100mb.test

亚特兰大 IP: 198.12.79.17 http://atl.network.nwnx.net/100mb.test

 

VPS 6折优惠码:decvm40

 

CPU:E3-1240v3

 • 硬盘:120GB SSD or 1TB HDD
 • 内存:16GB RAM
 • IPv4:/29
 • 流量:10T
 • 端口:1G
 • 机房:洛杉矶
 • 月付:49美元
 • 购买链接

 

往期便宜货:

Special #1

 • 512M内存
 • 512M vSwap
 • 20 G 硬盘[RAID-10]
 • 500G流量
 • 1Gbit 端口
 • 1 IPv4
 • OpenVZ虚拟
 • 年付:12美元
 • 购买链接

 

KVM VPS - 1GB Promotion【可Windows】

 • 1024M内存
 • 35 G硬盘
 • 1024G流量
 • 1000Mbps端口
 • 1xIPv4 Address
 • 月付: $4.50
 • 购买链接

 

Special Promotion Series 2GB

 • 2G 内存
 • 50 G 硬盘
 • 3T 流量
 • 1Gbit 多款
 • 1x IPv4
 • OpenVZ
 • 月付:1.92美元
 • 购买链接

3GB VPS Promo (EXCLUSIVE)

 • 3G 内存
 • 100 G 硬盘
 • 3 T 流量
 • 1Gbit 多款
 • 2 IPv4
 • 月付:3.75美元
 • 购买链接

 

5GB Promotion

 • 5G内存
 • 100 G硬盘
 • 2048G流量
 • 1000Mbps端口
 • 1xIPv4
 • 月付: $6
 • 购买链接“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw