boltvm-$4.2/20g防护/4机房/KVM/512m内存/20g硬盘/500g流量

优惠码boltvm-$4.2/20g防护/4机房/KVM/512m内存/20g硬盘/500g流量已关闭评论

boltvm在本月出的时候正式上马基于KVM虚拟的VPS,机房只有洛杉矶、达拉斯,今天最新的消息:官方新增美国南部迈阿密和东部新泽西机房,到目前为止美国东、南、西、中部都有数据中心了。其中洛杉矶、达拉斯的机器托管在psychz,也就是我们说的饭桶那家;新泽西和迈阿密托管在choopa,如果你不知道choopa的话那你知道知道它是vultr的母公司就可以了。
boltvm-$4.2/20g防护/4机房/KVM/512m内存/20g硬盘/500g流量

 

Hurricane 512

 • 512M 内存
 • 1 CPU
 • 20Gy平
 • 500G 流量
 • 1Gbps 端口
 • 10 G DDOS保护
 • 1x IPv4
 • /64x IPv6
 • KVM/SolusVM
 • 优惠码: DDoSFree
 • 原价:$6/month
 • 现价:$4.20/月
Hurricane 1024

 • 1024MB RAM
 • 1 CPU core
 • 40GB HDD space
 • 1000GB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 10 G DDOS保护
 • 1x IPv4
 • /64x IPv6
 • KVM/SolusVM
 • 优惠码: DDoSFree
 • 原价$10/month
 • 现价:$7/月

 

网络测试:

Psychz – Los Angeles, CA, USA

 • IPv4: 104.149.18.203
 • IPv6: 2604:6600:0:c::2
 • http://lg.texas.psychz.net/200MB.test

 

Dallas, TX, USA

 • IPv4: 45.34.12.147
 • IPv6: 2604:6600:2000:6::3
 • http://lg.lax.psychz.net/200MB.test

 

Choopa – Piscataway, JS, USA

 • IPv4: 206.221.176.194

 

Choopa – Miami, FL USA

 • IPv4: 104.243.47.102

本站QQ群:806964688,点击加入,联系站长:QQ3374457177