onrahost-$4/Xen-HVM/512m/100g硬盘/1.5T流量/洛杉矶

2015年6月21日23:38:42onrahost-$4/Xen-HVM/512m/100g硬盘/1.5T流量/洛杉矶已关闭评论838

onrahost-$4/Xen-HVM/512m/100g硬盘/1.5T流量/洛杉矶onrahost(2012年注册于佛罗里达州,注册号G12000004524)有几个特价的基于Xen-HVM虚拟的VPS,服务器在QuadNet的洛杉矶机房,1000M端口,支持IPv6,用的是Virtualizor面板。对于熟悉HVM的人来说知道这货是很方便windows的,具体我也不清楚,反正下面几个配置不贵而且也有大硬盘,所以我也不多说了。

 

IPv4: 198.55.111.5
IPv6: 2607:fcd0:0:a::2

http://198.55.111.5/1gb.bin

512MB Xen-HVM

 • 512MB RAM
 • 2 CPU core
 • 100GB HDD space
 • 1.5TB traffic
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • /64 IPv6
 • Xen-HVM/Virtualizor
 • $4.00/month
 • Order here
1024MB Xen-HVM

 • 1024MB RAM
 • 4 CPU core
 • 175GB HDD space
 • 2.5TB traffic
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • /64 IPv6
 • Xen-HVM/Virtualizor
 • $7.00/month
 • Order here
768MB Xen-HVM

 • 768MB RAM
 • 2 CPU core
 • 30GB SSD space
 • 1TB traffic
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • /64 IPv6
 • Xen-HVM/Virtualizor
 • $4.50/month
 • Order here
1536MB Xen-HVM

 • 1536MB RAM
 • 4 CPU core
 • 60GB SSD space
 • 2TB traffic
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • /64 IPv6
 • Xen-HVM/Virtualizor
 • $7.00/month
 • Order here“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw