VPSHostingDeal-$12/年/256m内存/20g硬盘/500g流量/西雅图

2015年6月19日08:53:12VPSHostingDeal-$12/年/256m内存/20g硬盘/500g流量/西雅图已关闭评论904

VPSHostingDeal.com是Reprise Hosting (AS62838)的VPS品牌,主要机房在西雅图,主打廉价线路的VPS,Reprise Hosting本身自己却是主打廉价服务器(往期便宜服务器促销:查看)。本次介绍主要是因为有促销,使用优惠码:WHT10BW ,可以获得10M不限量,有效期至6月25日(太平洋时间,与北京时间相差16小时).有兴趣的可以去官方查看其基于XEN虚拟的VPS,支持Windows,测试IP:162.253.153.4

VPSHostingDeal-$12/年/256m内存/20g硬盘/500g流量/西雅图

 

ovzStarter

 • 内存: 128MB
 • 突发内存: 256MB
 • 硬盘: 20GB
 • 流量: 500GB
 • CPU: 1
 • 端口: 100 Mbps
 • IPv4: 1
 • 价格: $12/年
 • 购买链接

 

ovzEcono

 • 内存: 256MB
 • 突发内存: 512MB
 • 硬盘: 40GB
 • 流量: 750GB
 • CPU: 2
 • 端口: 100 Mbps
 • IPv4: 1
 • 价格: $3.95/月
 • 购买链接

 

ovzStandard

 • 内存: 512MB
 • 突发内存: 1024MB
 • 硬盘: 60GB
 • 流量: 1000GB
 • CPU: 4
 • 端口: 100 Mbps
 • IPv4: 1
 • 价格: $5.95/月
 • 购买链接

 

ovzPro

 • 内存: 1024MB
 • 突发内存: 2048MB
 • 硬盘: 80GB
 • 流量: 1500GB
 • CPU: 4
 • 端口: 100 Mbps
 • IPv4: 2
 • 价格: $11.95/月
 • 购买链接

 

ovzXtra

 • 内存: 2048MB
 • 突发内存: 4096MB
 • 硬盘: 100GB
 • 流量: 3000GB
 • CPU: 8
 • 端口: 100 Mbps
 • IPv4: 2
 • 价格: $22.95/月
 • 购买链接“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw