1qcloud-$4.97/Xen/onAPP/1g内存/30gSSD/100m不限量/盐湖城

2015年5月18日23:14:171qcloud-$4.97/Xen/onAPP/1g内存/30gSSD/100m不限量/盐湖城已关闭评论

1qcloud全部VPS一律5折(终身),支持月付,机房是Tier III认证(在美国盐湖城,说白了也就是UK2的机房,再直接点儿的说就是租的softlayer),母鸡底层虚拟用的是Xen,纯SSD(RAID0),再加上高大上的onAPP云架构,充分显示了这货的高大上水准,还有100M不限量也是特色。我自己使用这家已经半年了(那会儿特价2.5折买的),整体说来还是挺好的,后台的数据自动备份真的是很放心。

1qcloud-$4.97/Xen/onAPP/1g内存/30gSSD/100m不限量/盐湖城

 

测试:test.1qcloud.com (185.72.156.4)

 

优惠码:50OFF (仅限前50位)
1 unit

 • 1 core CPU
 • 1 GB RAM
 • 30 GB disk
 • traffic unlimited
 • $9.95/mo - $4.97/moORDER NOW

2 units

 • 1 core CPU
 • 2 GB RAM
 • 60 GB disk
 • traffic unlimited
 • $19.95/mo - $9.97/moORDER NOW

4 units

 • 1 core CPU
 • 4 GB RAM
 • 120 GB disk
 • traffic unlimited
 • $39.95/mo - $19.97/moORDER NOW

8 units

 • 2 core CPU
 • 8 GB RAM
 • 240 GB disk
 • traffic unlimited
 • $79.95/mo - $39.97/moORDER NOW

16 units

 • 4 core CPU
 • 16 GB RAM
 • 480 GB disk
 • traffic unlimited
 • $149.95/mo - $74.97/moORDER NOW

32 units

 • 8 core CPU
 • 32 GB RAM
 • 960 GB disk
 • traffic unlimited
 • $279.90/mo - $139.95/moORDER NOW“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw