zappiehost-$2.25/512m内存/30g硬盘/4T流量/1G端口

2015年4月16日22:40:40zappiehost-$2.25/512m内存/30g硬盘/4T流量/1G端口已关闭评论

zappiehost-$2.25/512m内存/30g硬盘/4T流量/1G端口zappiehost,一家注册在英国的公司,成立于2015年,目前主要提供OVH家的加拿大机房的VPS,G口带宽,基于openvz,不给vswap,服务器配置:Intel Xeon E5-1620v2 的CPU, SATA3(有raid1和raid10,新母鸡默认raid10),测试IP:167.114.115.5。个人推荐那些喜欢玩流量的人去折腾,一般情况下个人觉得没多大意思,加拿大到国内来速度很一般。

VPS Package 1

 • 512MB RAM
 • No vSwap
 • 1 CPU core
 • 30GB HDD space
 • 4TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • OpenVZ/Custom
 • 优惠码: LEB
 • $2.25/month
 • Order here
VPS Package 2

 • 1GB RAM
 • No vSwap
 • 2 CPU cores
 • 50GB HDD space
 • 7TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • OpenVZ/Custom
 • 优惠码: LEB
 • $3.50/month
 • Order here
VPS Package 3

 • 2GB RAM
 • No vSwap
 • 4 CPU cores
 • 100GB HDD space
 • 10TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • OpenVZ/Custom
 • 优惠码: LEB
 • $6.50/month
 • Order here“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw