RootNerds-$3.39/3g内存/200g硬盘/500g流量/德国

2015年2月23日16:50:23RootNerds-$3.39/3g内存/200g硬盘/500g流量/德国已关闭评论

RootNerds-$3.39/3g内存/200g硬盘/500g流量/德国
RootNerds是一家注册在德国的公司,全称deal-Hosting UG,目前主要运作德国机房的VPS,主打基于openvz的VPS,这里介绍几个大内存、大硬盘的VPS,虽然内存和硬盘大但是给的流量比较少,所以也别想着能折腾什么。这家给人的感觉是超的比较厉害,对于那些需要硬盘备份东西的人来说我觉得还是可以,但是作为其他商业用途个人还是觉得需要考虑,大家自己斟酌下把!Test IPv4: 84.200.70.99,Test IPv6: 2001:1608:10:25::7099
下载:https://lg.ideal-hosting.com/25MB.test

myVPS L

 • 2GB RAM
 • 1 CPU core
 • 100GB HDD space
 • 300GB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • OpenVZ/SolusVM
 • €2.49/month ($2.82)
 • Order here
myVPS XL

 • 3GB RAM
 • 2 CPU cores
 • 200GB HDD space
 • 500GB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • OpenVZ/SolusVM
 • €2.99/month ($3.39)
 • Order here

----------------

myVPS M

 • 1GB RAM
 • 1 CPU core
 • 50GB HDD space
 • 200GB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • OpenVZ/SolusVM
 • €1.99/month ($2.26)
 • Order here
myVPS XXL

 • 4GB RAM
 • 4 CPU cores
 • 400GB HDD space
 • 800GB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • OpenVZ/SolusVM
 • €4.99/month ($5.66)
 • Order here“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw