A-A+

多IPVPS:pzea-$29年付/512M内存/25g硬盘/10IP/800g流量/洛杉矶

2016年06月06日 优惠码 评论 19 条

Klayer(大薄丝K总)下面的VPS品牌pzea又来送IP了:本次活动仅限洛杉矶机房的VPS,OpenVZ虚拟,swap比内存多1倍,硬盘raid10,100M端口,VPS年付低至27美元给10个独立IPv4,需要20个,30个的买高配置。支持:支付宝(AliPay)付款

pzea

 

官方网站:www.pzea.com

 

网络测试:IPv4: 104.251.225.253,http://lax1.lg.pzea.com/1G.test

 

OpenVZ - level2

 • 512M内存
 • 25G硬盘 RAID10
 • 10个 IPv4
 • 100M端口
 • 800G/月
 • 价格:29美元/年【按自然月计费,购买时间不同,价格不一样】
 • 购买链接

OpenVZ - level3

 • 1G内存
 • 50G硬盘 RAID10
 • 20个IPv4
 • 100M端口
 • 1200G/月
 • 价格:50美元【按自然月计费,购买时间不同,价格不一样】
 • 购买链接

OpenVZ - level4

 • 2G内存
 • 75G硬盘 RAID10
 • 30个 IPv4
 • 100M端口
 • 1500G/月
 • 价格:67美元【按自然月计费,购买时间不同,价格不一样】
 • 购买链接
标签:
 • 版权所有:©2012-2016 主机测评. All rights reserved
 • 安全提醒:购买请仔细阅读商家条款,阅读本站网友评论、或加群咨询,谨慎交易,自担风险
 • 联系我们:站长QQ 20510761,QQ群:336815466,486721,TG群:t.me/zhujiceping

19 条留言  访客:11 条  博主:8 条

 1. 小七

  卧槽,k肿微信发了没几分钟你文章就出来了。k肿说的2点发。

  • 流星过雁

   K总微信多少?

   • gongyi

    在群里问不就知道了!

  • gongyi

   昨天就知道了,刚才看见网站标好了我就直接发出来了!

 2. SS多用户平台

  没有看到多IP套餐

  • gongyi

   购买的时候注意看配置选项里面的参数!

 3. mekkatorque

  测试IP没法看
  Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
  192.168.10.1 ¾ÖÓòÍø ¶Ô·½ºÍÄúÔÚͬһÄÚ²¿Íø 0 22 22 0 0 3 0
  221.238.130.233 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 0 22 22 17 35 55 29
  221.239.123.117 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 0 22 22 16 33 63 35
  221.239.7.77 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 30 10 7 7 23 38 37
  219.150.52.169 Ìì½òÊÐ µçÐÅ 0 22 22 14 28 53 31
  202.97.54.53 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 13 31 64 35
  202.97.53.106 Öйú µçÐŹǸÉÍø 6 18 17 12 34 71 40
  202.97.53.246 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 22 33 63 32
  202.97.52.6 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 162 182 198 194
  202.97.49.106 Öйú µçÐŹǸÉÍø 0 22 22 160 185 201 197
  64.62.244.61 ÃÀ¹ú ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖݸ¥ÀïÃÉÌØÊÐHurricane Electric¹«Ë¾ 0 22 22 158 191 223 197
  64.62.214.14 ÃÀ¹ú ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖݸ¥ÀïÃÉÌØÊÐHurricane Electric¹«Ë¾ 0 22 22 161 182 218 196
  192.0.18.34 ÃÀ¹ú CZ88.NET 6 18 17 332 422 528 393
  104.251.225.253 ±±ÃÀµØÇø CZ88.NET 6 18 17 360 451 529 389
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  • gongyi

   也就是这样!

   | WinMTR statistics |
   | Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
   |————————————————|——|——|——|——|——|——|
   | 192.168.xx.1 – 0 | 116 | 116 | 2 | 2 | 7 | 2 |
   | No response from host – 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | 14.23.61.73 – 0 | 116 | 116 | 2 | 8 | 416 | 5 |
   | 121.33.196.125 – 0 | 116 | 116 | 1 | 10 | 153 | 3 |
   | 183.56.30.253 – 0 | 116 | 116 | 2 | 7 | 71 | 3 |
   | 61.140.80.89 – 0 | 116 | 116 | 2 | 7 | 87 | 2 |
   | 202.97.35.194 – 25 | 57 | 43 | 3 | 8 | 16 | 3 |
   | 202.97.60.90 – 34 | 48 | 32 | 7 | 9 | 14 | 10 |
   | 202.97.51.110 – 25 | 57 | 43 | 154 | 158 | 170 | 154 |
   | 202.97.50.22 – 19 | 66 | 54 | 0 | 173 | 277 | 174 |
   | 10ge5-11.core1.lax2.he.net – 10 | 85 | 77 | 161 | 172 | 214 | 173 |
   |server-you.10gigabitethernet15-8.core1.lax2.he.net – 19 | 66 | 54 | 158 | 199 | 327 | 190 |
   | 192.0.18.34 – 28 | 54 | 39 | 0 | 167 | 280 | 189 |
   | 104.251.225.253.static.klayer.com – 7 | 92 | 86 | 165 | 180 | 455 | 211 |
   |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 4. awk_2008

  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=292ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=295ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=280ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=324ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=343ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=323ms TTL=51
  来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=321ms TTL=51

  电信 不算太差

  • 别里科夫

   走HE线路,就差不多这样了,好的时候170多180多,差的时候就这样300多

   • gongyi

    表示不服!
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=173ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=170ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=173ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=210ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=178ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=178ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=181ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=166ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52
    来自 104.251.225.253 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=52

  • gongyi

   我这边效果比你好多了!

 5. chro

  开出了个合适的Linode JP,不准备折腾了,安心做站

  • gongyi

   过几天你就会发现linode的日本很不淡定!

   • chro

    挂一个月ss观察下。现在在用K总的香港CN2

 6. 烟花易冷

  还是256M的75年付适合我

  • gongyi

   512M的我的才月付4.5元,挂个探针都要一个早餐的钱,真特么奢侈啊

   • 烟花易冷

    哇塞,这么便宜4.5月付,求带呀大大

 7. 心萌梦

  请问可以用来玩游戏吗。。。

给我留言